Notes

................................................................................
Instruccions:

Recordar als alumnes que per poder veure les notes de les respectives unitats formatives, cal que tinguin Excel a l'ordinador. Per obrir l'arxiu Excel cal introduir la contrasenya que es fa servir com a usuari a l'Escola.

Un cop obert l 'arxiu posar-hi el DNI o el document d'identificació sense cap mena de lletra, només les xifres numèriques i apareixerà la nota de cada avaluació.

Qualsevol avaluació que no es superi, s'haurà de recuperar en Juny, al marge de si es té la resta del curs aprovat, per tant és important revisar les notes que es tenen per saber a quines unitats formatives t'has de presentar.

Veureu que el servidor Mediafire intentarà obrir l'arxiu Excel i no pot. Premeu el botó de la part superior dreta on diu download.
................................................................................

NOTES de 1er de Preimpressió de totes les Unitats Formatives del M1 i del M2:
  • Preimpressió 1erA (Excel amb contrasenya)
  • Post-impressió (FOL)
  • Impressió (FOL)
Si per qualsevol motiu no pots visualitzar correctament les teves notes posa't en contacte a través del correu electrònic que figura en aquest blog.

 ................................................................................
FITXA DE L'ALUMNE:

Descarrega't el pdf per omplir la teva fitxa que hauràs de lliurar al professor.

Fitxa de l'alumne formulari.pdf
................................................................................